Procedura reklamacji POWERWARE


UWAGA !
 Od dnia 01.04.2017 nie ma już możliwości przesłania zgłoszenia naprawy gwarancyjnej zasilaczy EATON za pomocą faksu. Prosimy korztystać wyłącznie z formularzy internetowych lub zgłoszenia mailowego.


W przypadku uszkodzenia produktu firmy EATON Powerware, należy wypełnić formularz "Zgłoszenie Naprawy P&P" znajdujący się tutaj.

Po otrzymaniu "Zgłoszenia Naprawy P&P" pracownik Serwisu, skontaktuje się ze zgłaszającym celem potwierdzenia i ustalenia szczegółów realizacji naprawy. Po potwierdzeniu konieczności naprawy przez pracownika Serwisu, należy wysłać uszkodzony produkt do naszego serwisu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym - "Zgłoszenie Naprawy P&P" oraz kopię dowodu zakupu.

Przesyłka do Autoryzowanego Partnera Serwisowego realizowana jest na koszt Serwisu, tylko i wyłącznie firmą kurierską UPS Standard. W przypadku nadania przesyłki w innym trybie niż podany powyżej (zawierającym np. ubezpieczenie lub zastrzeżenie godziny doręczenia) klient będzie obciążony dodatkowymi kosztami, wynikającymi z niezgodnym z instrukcją nadaniem przesyłki (naliczonymi zgodnie z cennikiem UPS), które będzie zobligowany uiścić przed wydaniem sprzętu z Serwisu.

Gwarant dołoży wszelkich starań, aby usterki ujawnione w okresie gwarancji zostały usuniętne bezzwłocznie w terminie nie przekraczającym 14 dni. Po naprawie produkt zostanue odesłany firmą kurierską UPS.

UWAGI:

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, (jeżeli nie jest to oryginalne opakowanie) ponosi klient.

W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki od Autoryzowanego Partnera Serwisowego, klient zobowiązany jest, pod rygorem utraty jakichkolwiek dalszych roszczeń, do wpisania faktu uszkodzenia przesyłki na Liście Przewozowym stosowanym przez firmę kurierską UPS lub spisanie wraz z kurierem Protokołu Uszkodzeń Przesyłki.

W przypadku wysłania do Autoryzowanego Partnera Serwisowego, urządzenia sprawnego (np. nie podłączone baterie), którego domniemana niesprawność spowodowana jest nie zapoznaniem się z Instrukcją Obsługi oraz naklejkami ostrzegawczymi, klient zostanie obciążony kosztami przesyłek kurierskich oraz kosztami ekspertyzy zgodnie z obowiązującymi cennikami. Sprzęt zostanie wysłany do klienta w momencie uiszczenia opłaty, na jaką opiewa faktura VAT wystawiona przez Eaton Power Quality S.A. Oddział w Polsce.

Wady ujawnione w okresie gwarancji i podlegające tejże gwarancji, będą usuwane poprzez naprawę bądź wymianę poszczególnych części lub urządzenia na sprawne.

Gwarancja nie obejmuje:
Wadliwego działania lub uszkodzenia sprzętu spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Mechanicznych uszkodzeń produktu i wywołanych nimi wady.

Produktów, w których zostały naruszone plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane poza Serwisem Eaton Power Quality S.A. Oddział w Polsce bądź jego Autoryzowanym Partnerem Serwisowym oraz, które zostały przerobione w jakikolwiek sposób.

Produktów pozbawionych tabliczek znamionowych, bądź z nieczytelnymi tabliczkami znamionowymi.Jeśli chcesz wyrazić opinię o naszym serwisie - nie zastanawiaj się -  napisz upsservicepoland@eaton.com